Είναι  η ουσία που λαμβάνεται απο τη σόγια (λεκιθίνη σόγιας) . Από πολύ ισχυρές λιποδυαλιτικές ουσίες χρησημοπο’ι’είται απο την αρχή σε πρόγραμμά μέτριας- βαριάς κυτταρίτιδας αλλά και σε προγούλι.