Είναι ένα ισχυρό φλαβονοειδές και χρησημοπο’ι’είται στις αγγειακές μορφές κυτταρίτιδας.